Cam, Sert Plastik ve Tahta Politikası

İşletmemizde cam, sert plastik ve tahta malzeme kullanımları sınırlandırılmıştır ve sürekli kontrol altında tutulmaktadır.

Cam malzemenin kullanılması gereken yerlerde camın bir koruyucu malzemeyle kaplanması gerekmektedir.
Ürün kapları hariç hiçbir cam kap, şişe, kavanoz veya diğer kırılabilir malzeme üretim alanında bulundurulamaz ve ambalaj malzemesi depolarında saklanamaz.
Laboratuvarda bulunan cam malzeme kayıt altına alınmıştır ve günlük olarak Kalite Sorumlusu tarafından kontrol edilmektedir.
İşletme içerisinde herhangi bir yerde cam kırılması durumunda cam kırılması temizleme talimatı uygulanır.
Tüm işletme alanı içinde bulunan cam ve sert plastik malzemeler ayda bir kez kontrol edilir ve Kalite Sorumlusu tarafından kayıtları tutulur.
İşletmemizde herhangi bir tahta malzeme kullanılmaması için gerekli uyarılar Üretim Sorumlusu tarafından yapılır ve tahta malzeme üretim alanlarına girilmesine izin verilmez. İşletme içinde palet yetersizliği yaşandığında tahta palet kullanımına geçici süre ile izin verilir ve izleme formlarına kaydedilir.
Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler bu politika konusunda bilgilendirilirler.

İletişim Formu